Activiteiten

Inspiratie-ochtend: aan de slag met chatbottechnologie

Laat je inspireren door experten en werk mee aan de digitale ervaring van de toekomst: van aparte (chat)bots richting een geïntegreerde digitale assistent voor de burger.

Inspiratie sessie

Via de raamovereenkomst M1139 ‘Bot platform as managed service’ zet BOSA in om de technologie van (chat)bots verder te verspreiden binnen de Federale overheid.

Hiermee willen we niet alleen een nieuw kanaal creëren voor burgers om informatie op te vragen en in interactie te gaan met de Federale overheid, maar richten we onze blik ook op de toekomst.

Een toekomst waarin er nog veel uitdagingen liggen voor de technologie zelf, maar waar we op willen inzetten met als doelstelling  de contactcenters van de federale overheid te kunnen helpen ontlasten en burgers een gebruiksvriendelijk kanaal aan te bieden waarlangs ze hun vragen aan de overheid kunnen stellen.

Om ons te inspireren, organiseren we deze ochtend met domein-experten & zij die reeds met chatbots aan de slag zijn om in dialoog te gaan en kennis, ervaringen en visie voor de toekomst van deze technologie uit te wisselen.

Waar staan we als Federale overheid? Wat is de maturiteit van de technologie? Hoe kunnen we ons verbeteren? Welke uitdagingen zijn er? Welke mogelijkheden?

Onze agenda is als volgt:

9u30 Welkom

10u introductie door de FOD BOSA & Sopra Steria (leverancier M1139)

10u20 Casus van Ori: de chatbot van RVA

10u40 Casus van KATE: chatbot van KBC

11u00 Casus van AIFE (The Agency for French State Financial Information Technology)

11u20 Een blik op trends en de roadmap van Sopra Steria & de FOD BOSA met deze technologie

11u40 Wat zeggen onze gebruikers?: Gebruikersperspectief voor de Be(a)-bot door iO

12u00 Afsluiting en lunch met sandwiches

Event

Publicatiedatum

Deze pagina delen