De Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, directoraat-generaal Digitale Transformatie, (“DG Digitale Transformatie”) draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt in het kader van deze dienst.

1. Veiligheid

DG Digitale Transformatie verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt DG Digitale Transformatie onder meer versleuteling van de communicatie tussen de server en uw computer, encryptie van de opgeslagen gegevens en periodieke backups.

2. Persoonsgegevens en doeleinden

Zoals hierna vermeld, plaatsen wij cookies en registreren wij bepaalde informatie bij uw bezoek enkel om uw gebruikservaring te verbeteren.
U kan uw emailadres invullen om een nieuwsbrief te ontvangen.
Indien u hiervoor kiest, kan u uw contactgegevens invullen zodat wij u informatie kunnen opsturen of met u contact kunnen opnemen.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld, onder meer wanneer u een online formulier invult en wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief.
De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren of om u te contacteren, om u de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen en om statistische onderzoeken uit te voeren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat DG Digitale Transformatie deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden.
In geen geval zal uw e-mailadres worden meegedeeld aan andere overheden of derde partijen of door ons gebruikt worden voor andere doeleinden.

4. Cookies

Voor Digital Open worden zogenaamde "cookies" gebruikt: kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen.
De cookies worden op deze dienst gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om uw ingevulde gegevens tijdens de sessie bij te houden en om niet gepersonaliseerde statistieken omtrent het bezoek van de dienst te verzamelen.
U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit leidt ertoe dat bepaalde onderdelen van deze dienst onbruikbaar worden.
Het sessiecookie is enkel geldig tijdens uw bezoek.
Het cookie voor uw voorkeurstaal blijft geldig zolang u niet uitgeschreven bent of zolang u deze niet verwijderd hebt via de instellingen om cookies te beheren.

Een cookie, wat is dat?

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.
Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

Waarom gebruiken we cookies?

De FOD BOSA die de beheerder is van deze website, maakt op www.digitalopen.belgium.be  gebruik van drie soorten cookies:

  • essentiële cookies;
  • functionele cookies;
  • analyse cookies.

De FOD BOSA gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als je onze websites wil bezoeken.
De FOD BOSA gebruikt daarnaast ook "MATOMO " voor analytische doeleinden. Deze analysetool plaatst cookies die we gebruiken om de websitebezoeken (trafiek) te meten. Daarmee weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie gebruiken we enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.
Voor deze analysetool maken we gebruik van een Matomo-Cloud, een externe partner die zowel z'n organisatie als de achterliggende datacenters binnen Europa heeft en volop inzet op GDPR-compliance en respect voor de privacy. Voor het gebruik van de cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

Lijst van essentiële cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
BIGipServerF2W-… Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
TS01448b0
(tekens na TS… variëren)
Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.

Lijst van functionele cookies

Je mag deze cookies niet weigeren indien je naar onze website wenst te surfen maar ze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
language     365 dagen (1 jaar) Taal van de laatst bezochte pagina     Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
has_js Tot het einde van de sessie     1 Snelle check of javascript beschikbaar is.

Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies worden enkel geplaatst als u de analytische cookies aanvaardt.

Naam Vervaldag Inhoud Doel
_pk_id 28 dagen Token id Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ref 6 maanden   Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ses 50 minuten Session id Analyse van het bezoekersaantal website.

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?


Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Chrome (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

5. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert DG Digitale Transformatie bij uw bezoek aan deze dienst uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe dienst die u heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze dienst.

6. Recht van inzage, aanpassing en verbetering – wissen van gegevens en beperken van verwerkingen

Zoals voorzien door de AVG, kan u uw persoonsgegevens verwerkt door DG Digitale Transformatie steeds raadplegen of informatie verkrijgen over de verwerkingsmodaliteiten, en mag u uw persoonsgegevens kosteloos corrigeren door DG Digitale Transformatie te contacteren via de hieronder vermelde contactgegevens. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te (laten) wissen, of om bepaalde verwerkingen te laten stopzetten.
Iedere persoon heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan gecontacteerd worden via:
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

7. Wijzigingen

DG Digitale Transformatie behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Wijzigingen aan de Privacyverklaring zullen via Digital Open bekend worden gemaakt. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 14 november 2019.

8. Contactgegevens

DG Digitale Transformatie is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. U kan deze functionaris contacteren op privacy@bosa.fgov.be voor al uw vragen inzake privacybescherming. Incidenten en klachten mag u sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.
U kan DG Digitale Transformatie contacteren op het volgende adres: FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel, op servicedesk.dto@bosa.fgov.be en op telefoonnummer 02 740 74 74.