Playbook

Zelf aan de slag

In ons playbook vind je alles wat je nodig hebt om design thinking toe te passen.

man die naar pos-its op een bord kijkt

Ontdek onze tools

Onze tools en stapsgewijze uitleg helpen je om met design thinking van start te gaan.

Een introductie tot design thinking

Design thinking draagt bij tot een dienstverlening die de burger centraal stelt. Hoe? Dat ontdek je hier.

Hoe de gebruiker centraal stellen?

Design thinking steunt op een aantal pijlers die je doorheen je project toepast.

User research

Cruciaal in design thinking is ‘empathise’. User research is geen fase maar een doorlopende activiteit die je helpt je buikgevoel te toetsen aan de realiteit.

Hoe kan ik de noden van mijn gebruikers beter begrijpen?

Stakeholder management

Door stakeholders te betrekken, verminder je onverwachte en ongewenste impact van beslissingen. Zo staat iedereen achter het resultaat van je project. 

Hoe betrek ik alle stakeholders bij mijn project?

Ideation

‘Ideatie’ veronderstelt dat je out-of-the-box denkt. Het vergt een goede voorbereiding, gedeelde regels en een duidelijk kader om te prioriteren.

Hoe komen we tot vernieuwende ideeën?

Prototyping

Je idee concreet maken via een prototype dat je vervolgens kan testen en verbeteren is een handige techniek in design thinking.

Hoe kan ik zeker zijn dat een idee werkt?

Inclusief design

Inclusief te werk gaan is noodzakelijk, zeker als overheid. Dat doe je door je project vanuit diverse perspectieven te bekijken.

Hoe zorg ik ervoor dat we geen gebruikers uitsluiten?

Hoe pak ik mijn uitdaging aan?

Met design thinking kun je op verschillende niveaus aan de slag gaan. Ontdek wat het kan betekenen voor jouw specifieke uitdagingen.

Digitale strategie

Een duurzame strategie voor al je digitale kanalen biedt een houvast op korte termijn en een visie op lange termijn.

Hoe stel ik een duurzame strategie op voor al mijn digitale kanalen?

Service design

Stel een duurzame strategie op voor al je digitale kanalen. Houvast op korte termijn en visie op lange termijn.

Hoe verbeter ik mijn dienstverlening?

User experience

Door vanaf het ontwerp rekening te houden met je gebruikers, stem je je website of applicatie af op hun noden.

Hoe moderniseer ik mijn website of applicatie?

Leer van onze coaches