Playbook

Inclusief design

Hoe zorg ik ervoor dat we geen gebruikers uitsluiten?

Inclusief te werk gaan is noodzakelijk, zeker als overheid. Dat kan door je project vanuit diverse perspectieven te bekijken.

Een inclusieve projectaanpak

Starten

Voeg inclusie toe als een sleuteldoelstelling van je project. Weet je hoeveel personen je vandaag nog niet bereikt en waarom?
Werk je rond een bestaande dienst of product? Vraag een toegankelijkheids- of inclusiviteitsaudit van een neutrale expert aan.

Analyseren

Wil je de frustraties, drempels en noden kennen van alle potentiële gebruikers en zeker van diegene die je nu niet bereikt? Voer een gericht gebruikersonderzoek uit.
Richt je rekrutering op situaties die tot uitsluiting leiden. Deel vervolgens de inzichten met de gebruikers. Meer informatie vind je in deze brochure.

Ontwerpen

Betrek je gebruikers tijdens de cocreatie- en evaluatiefase. Stem de sessies af op hun noden en gebruik een eenvoudige en visuele taal. Voorzie eventueel de aanwezigheid van een tolk.
Zorg voor meer ontwerp- en ontwikkelingstijd in je schema om aan specifieke behoeften te voldoen.

Implementeren

Besteed aandacht aan interne en externe communicatie bij de lancering van je product of dienst.
Vereenvoudig de taal met duidelijke visuele elementen en instructies.
Gebruikers moeten gemakkelijk hulp kunnen vinden en feedback geven over hun ervaringen.

Lees meer in onze brochure

Twee mensen kijken naar post-its op een whiteboard

Frustratiepunten van de gebruikers

Toegang tot de dienst

Informatie bevindt zich meermaals op verschillende plaatsen.

"Er zijn veel pagina's, .be, .gov - ik weet niet precies wie wat doet. Wat de informatie betreft, is het niet gemakkelijk."

Drie personen kijken samen naar een computerscherm

Hulp vinden

De hulp maakt het probleem soms ingewikkelder waardoor de gebruiker afhaakt.

"Soms heb ik het gevoel dat websites gemaakt zijn voor mensen die weten waar ze wat moeten zoeken. Er is niet echt online hulp voor openbare diensten."

 

Een man helpt een vrouw met het invullen van documenten

Vrees overkomen

Er zijn veel factoren die de gebruikers stress kunnen bezorgen.

"Nee, dat kan ik niet... Ik werk liever op de ouderwetse manier, computers kunnen elk moment crashen, we kunnen gehackt worden,... Ik heb er geen vertrouwen in."

Een computerscherm met een foutboodschap

Inclusieve ontwerpprincipes

Icoon dat een trap voorstelt met een pijl naar boven

Faciliteer de eerste stappen

Wees gastvrij voor iedereen.

 • Zorg voor instructies bij de start
 • Maak de instructies engagerend in videoformaat
Icoon met drie verschillende pijlen die de verschillende opties die de gebruiker heeft, voorstellen

Voorzie opties

Zorg ervoor dat er een keuze is voor elk type gebruiker.

 • Zorg voor verschillende ingangspunten voor dezelfde dienst
 • Maak keuzemogelijkheden expliciet
Een lijst waarvan een bullet afgevinkt is

Stel gerust doorheen het proces

Vertel mensen dat er rekening wordt gehouden met hun acties.

 • Pas automatische meldingen toe voor belangrijke boodschappen
 • Stuur samenvattende mails
Icoon die verschillende documenten voorstellen die er hetzelfde uitzien

Zorg voor coherentie tussen platformen

Zorg voor een visuele herkenbaarheid die vertrouwd aanvoelt voor de gebruiker.

 • Pas de .be banner toe in het menu
 • Gebruik dezelfde grafische stijl op alle kanalen (e-mails, websites, sociale netwerken, ...)
Icoon met verschillende streepjes, waarvan het onderste het kortst en dus het simpelst is.

Vereenvoudig het niveau van informatie

Zorg voor een duidelijke en eenduidige boodschap.

 • Geef instructies één per één
 • Gebruik geen jargon
 • Gebruik korte zinnen
Icoon dat twee pijlen weergeeft waarvan de bovenste in een andere kleur, zodat de gebruiker duidelijk weet wat de juiste weg is.

Faciliteer de navigatie

Denk bij het ontwerpen aan de algemene samenhang tussen de diensten.

 • Integreer een gemakkelijke toegang tot andere diensten die ook relevant zijn voor de burger
 • Open externe links in een apart tabblad

Inclusief ontwerpen voor overheidsdiensten, een te verkennen onderwerp en tools in ontwikkeling.

Sinds 2020 investeert DG Digitale Transformatie van FOD BOSA om inzicht te krijgen in de behoeften van de gebruikers. Zo helpen we de overheidsinstanties hun dienstverlening te verbeteren, voor en met de burger.

Met een multidisciplinair team voerden we een eerste onderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de uitdagingen die digitale inclusie met zich meebrengt. Zo kunnen we gericht actie ondernemen binnen de federale overheidscontext.

Wil je een project op poten zetten? Plan een gesprek in! Neem contact op met Lucie Barthlen van DG DT bij FOD BOSA: lucie.barthlen@bosa.fgov.be

Was deze informatie nuttig?